Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 5. Specifikation av inhemska inlåningsbankers administrationskostnader 1.1.- 31.3.2015, tusen euro

  1.1.- 31.3.2015
Affärsbanker Andelsbanker summa Sparbanker summa Inhemska banker tillsammans
ADMINISTRATIONSKOSTNADER, summa 384 288 164 229 33 172 581 689
1. Personalkostnader 207 923 93 770 16 700 318 392
1.1 Löner och arvoden 170 305 75 747 13 430 259 483
1.2 Personalbikostnader 37 618 18 023 3 270 58 910
2. Övriga administrationskostnader 176 365 70 459 16 472 263 297
2.1 Kontorskostnader 11 531 14 743 2 197 28 471
2.2 IT-kostnader 84 389 36 448 9 753 130 590
2.3 Kommunikationskostnader 10 313 4 003 1 088 15 404
2.4 Representations- och marknadsföringskostnader 10 078 5 321 2 162 17 560
2.5 Forsknings- och utvecklingskostnader 2 482 2 890 1) 5 371
2.6 Andra personkostnader (än personalkostnader) 16 614 5 173 1 273 23 061
2.7 Övriga administrativa kostnader 40 958 1 881 42 839
1) Inga observationer

Källa: Kreditinstitutens bokslut, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jan Klavus 029 551 3391, Tarja Husso 029 551 3534, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 31.8.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kreditinstitutens bokslut [e-publikation].
ISSN=2342-5172. 1:a kvartalet 2015, Tabellbilaga 5. Specifikation av inhemska inlåningsbankers administrationskostnader 1.1.- 31.3.2015, tusen euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/llai/2015/01/llai_2015_01_2015-08-31_tau_005_sv.html