Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 3. Specifikation av inhemska inlåningsbankers ränteintäkter och -kostnader 1.1.- 30.6.2015, tusen euro

  1.1.- 30.6.2015
Affärsbanker Andelsbanker summa Sparbanker summa Inhemska banker tillsammans
RÄNTEINTÄKTER, summa 1 942 897 446 736 99 861 2 489 493
Derivat som innehas för handel 708 445 -6 499 475 702 421
Derivat – säkringsredovisning -50 334 10 548 3 039 -36 747
Skuldinstrument 168 782 11 402 12 408 192 592
Fordringar på kreditinstitut 105 299 26 833 2 070 134 202
Fordringar på allmänheten och offentlig sektor 995 780 404 372 81 869 1 482 021
Förskottsbetalningar 1)
Andra finansiella tillgångar 14 925 81 15 006
RÄNTEKOSTNADER, summa 1 165 019 93 082 23 293 1 281 394
Derivat som innehas för handel 661 451 661 451
Derivat – säkringsredovisning -177 233 -2 889 -8 641 -188 763
Skulder till kreditinstitut 150 008 17 861 3 081 170 950
Skulder till allmänheten och offentlig sektor 101 517 72 951 24 993 199 461
Emitterade skuldinstrument 422 625 312 3 860 426 796
Andra finansiella skulder 6 652 4 847 11 499
1) Inga observationer

Källa: Kreditinstitutens bokslut, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jan Klavus 029 551 3391, Tarja Husso 029 551 3534, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 29.9.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kreditinstitutens bokslut [e-publikation].
ISSN=2342-5172. 2:a kvartalet 2015, Tabellbilaga 3. Specifikation av inhemska inlåningsbankers ränteintäkter och -kostnader 1.1.- 30.6.2015, tusen euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/llai/2015/02/llai_2015_02_2015-09-29_tau_003_sv.html