Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 4. Specifikation av inhemska inlåningsbankers provisionsintäkter och -kostnader 1.1.- 30.6.2015, tusen euro

  1.1.- 30.6.2015
Affärsbanker Andelsbanker summa Sparbanker summa Inhemska banker tillsammans
AVGIFTSINTÄKTER, Intäkter under innevarande period 676 519 222 618 43 968 943 105
Värdepapper 72 727 3 952 665 77 343
Clearing och avveckling 197 1) 197
Kapitalförvaltning 84 837 21 456 439 106 732
Förvaring 18 872 4 854 27 23 753
Administrativa tjänster för institutionella kunder
Betalningar 219 592 83 214 18 424 321 230
Avgifter för distributionskanaler 49 972 79 546 9 525 139 043
Strukturerade produkter 5 321 5 321
Avgifter för värdepapperiseringar
Avgifter för kreditgivning 89 616 69 377 10 574 169 567
Ställda garantier 56 507 3 513 746 60 767
Annat 78 878 -43 293 3 567 39 151
AVGIFTSKOSTNADER, Kostnader under innevarande period 403 087 25 826 4 932 433 846
Clearing och avveckling 219 255 219 255
Förvaring 10 424 10 424
Avgifter för värdepapperiseringar
Erhållna lånelöften 3 909 4 3 913
Erhållna garantier 87 994 87 994
Annat 81 504 25 822 4 932 112 258
1) Inga observationer

Källa: Kreditinstitutens bokslut, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jan Klavus 029 551 3391, Tarja Husso 029 551 3534, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 29.9.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kreditinstitutens bokslut [e-publikation].
ISSN=2342-5172. 2:a kvartalet 2015, Tabellbilaga 4. Specifikation av inhemska inlåningsbankers provisionsintäkter och -kostnader 1.1.- 30.6.2015, tusen euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/llai/2015/02/llai_2015_02_2015-09-29_tau_004_sv.html