Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 4. Specifikation av inhemska inlåningsbankers provisionsintäkter och -kostnader 1.1.- 31.12.2015, tusen euro

  1.1.- 31.12.2015
Affärsbanker Andelsbanker summa Sparbanker summa Inhemska banker tillsammans
AVGIFTTSINTÄKTER, Intäkter under innevarande period 1 346 250 416 444 92 014 1 854 708
Värdepapper 135 176 6 896 1 068 143 141
Clearing och avveckling 397 - 1) - 397
Kapitalförvaltning 169 426 40 868 1 259 211 553
Förvaring 38 502 9 670 1 443 49 615
Administrativa tjänster för institutionella kunder - - - -
Betalningar 456 795 166 452 36 872 660 119
Avgifter för distributionskanaler 102 750 139 401 21 528 263 679
Strukturerade produkter 7 183 - - 7 183
Avgifter för värdepapperiseringar - - - -
Avgifter för kreditgivning 180 531 136 942 21 058 338 531
Ställda garantier 111 739 7 167 1 512 120 417
Annat 143 751 -90 952 7 274 60 073
AVGIFTSKOSTNADER, Kostnader under innevarande period 753 014 53 312 11 019 817 346
Clearing och avveckling 404 737 - - 404 737
Förvaring 20 400 - - 20 400
Avgifter för värdepapperiseringar - - - -
Erhållna lånelöften 7 956 6 - - 7 962
Erhållna garantier 156 643 - - 156 643
Annat 163 278 53 306 11 019 227 603
1) Inga observationer

Källa: Kreditinstitutens bokslut, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kerttu Helin 029 551 3330, Sari Kuisma 029 551 2645, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 18.4.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kreditinstitutens bokslut [e-publikation].
ISSN=2342-5172. 4:e kvartalet 2015, Tabellbilaga 4. Specifikation av inhemska inlåningsbankers provisionsintäkter och -kostnader 1.1.- 31.12.2015, tusen euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/llai/2015/04/llai_2015_04_2016-04-18_tau_004_sv.html