Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 5. Specifikation av inhemska inlåningsbankers administrationskostnader 1.1.- 31.12.2015, tusen euro

  1.1.- 31.12.2015
Affärsbanker Andelsbanker summa Sparbanker summa Inhemska banker tillsammans
ADMINISTRATIONSKOSTNADER, summa 1 545 539 639 819 136 502 2 321 859 2)
1. Personalkostnader 837 070 356 830 69 230 1 263 130
1.1 Löner och arvoden 683 757 294 336 55 921 1 034 014
1.2 Personalbikostnader 153 312 62 495 13 309 229 116
2. Övriga administrationskostnader 708 470 282 988 67 272 1 058 729
2.1 Kontorskostnader 48 181 56 765 8 925 113 871
2.2 IT-kostnader 349 741 144 836 38 486 533 063
2.3 Kommunikationskostnader 38 271 15 608 4 337 58 216
2.4 Representations- och marknadsföringskostnader 44 036 25 602 9 727 79 365
2.5 Forsknings- och utvecklingskostnader 4 925 11 512 - 1) 16 437
2.6 Andra personkostnader (än personalkostnader) 51 265 20 314 5 797 77 375
2.7 Övriga administrativa kostnader 172 051 8 351 - 180 402
1) Inga observationer
2) Administrationskostnaderna i resultaträkningen skiljer sig från specifikationen av administrationskostnaderna i tabellbilaga 3 eftersom kreditinstituten kan ange en del av administrationskostnaderna i posten "Övriga rörelsekostnader".

Källa: Kreditinstitutens bokslut, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kerttu Helin 029 551 3330, Sari Kuisma 029 551 2645, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 18.4.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kreditinstitutens bokslut [e-publikation].
ISSN=2342-5172. 4:e kvartalet 2015, Tabellbilaga 5. Specifikation av inhemska inlåningsbankers administrationskostnader 1.1.- 31.12.2015, tusen euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/llai/2015/04/llai_2015_04_2016-04-18_tau_005_sv.html