Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 5. Specifikation av inhemska inlåningsbankers administrationskostnader 1.1.- 31.3.2016, tusen euro

  1.1.- 31.3.2016
Affärsbanker Andelsbanker summa Sparbanker summa Inhemska banker tillsammans
ADMINISTRATIONSKOSTNADER, summa 379 627 167 584 33 048 580 259
1. Personalkostnader 210 139 93 571 17 693 321 403
1.1 Löner och arvoden 171 759 75 631 13 969 261 359
1.2 Personalbikostnader 38 380 17 941 3 723 60 044
2. Övriga administrationskostnader 169 488 74 013 15 355 258 856
2.1 Kontorskostnader 13 775 15 482 2 251 31 508
2.2 IT-kostnader 89 516 40 252 8 197 137 965
2.3 Kommunikationskostnader 10 523 3 696 1 116 15 335
2.4 Representations- och marknadsföringskostnader 8 751 5 507 2 449 16 707
2.5 Forsknings- och utvecklingskostnader 2 296 2 813 - 1) 5 109
2.6 Andra personkostnader (än personalkostnader) 14 405 4 886 1 342 20 632
2.7 Övriga administrativa kostnader 30 222 1 378 - 31 600
1) Inga observationer

Källa: Kreditinstitutens bokslut, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kerttu Helin 029 551 3330, Sari Kuisma 029 551 2645, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 7.7.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kreditinstitutens bokslut [e-publikation].
ISSN=2342-5172. 1:a kvartalet 2016, Tabellbilaga 5. Specifikation av inhemska inlåningsbankers administrationskostnader 1.1.- 31.3.2016, tusen euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/llai/2016/01/llai_2016_01_2016-07-07_tau_005_sv.html