Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Statistikcentralen har år 2006 upphört att producera den separata statistiken Nyckeltal för kreditinstitutsverksamhet

Uppgifter om kreditinstitutens nyckeltal publiceras i fortsättningen på denna sida som en del av kreditinstitutens bokslutsuppgifter för hela året.


Senast uppdaterad 30.8.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kreditinstitutens bokslut [e-publikation].
ISSN=2342-5172. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 10.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/llai/llai_2006-08-30_uut_001_sv.html