Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Jordbyggnadskostnadsindex 2015=100, maj 2021

Index 2015=100 Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 108,1 0,0 8,6
Geokonstruktioner 108,5 0,6 5,3
Markkonstruktioner 105,0 0,2 4,7
Bergkonstruktioner 104,0 0,0 1,3
Beläggningar 121,8 -1,2 35,3
Kommunaltekniska system 107,7 0,3 8,5
Betongkonstruktioner 106,5 0,4 4,1
Tekniska och andra system 104,2 0,5 1,9
Krossarbeten 1) 107,5 0,2 6,1
Vägunderhåll 1) 105,0 0,0 3,4
Gatuunderhåll 1) 106,7 0,1 3,5
Banunderhåll 1) 105,3 0,1 2,6
Underhåll, totalt 1) 105,8 0,1 3,3
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Liina Arhosalo 029 551 3612, Joackim Raikamo 029 551 3761, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 23.6.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. maj 2021, Tabellbilaga 1. Jordbyggnadskostnadsindex 2015=100, maj 2021 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2021/05/maku_2021_05_2021-06-23_tau_001_sv.html