Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Jordbyggnadskostnadsindex 2010=100, maj 2021

Index 2010=100 Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 118,8 0,0 8,6
Geokonstruktioner 120,4 0,6 5,3
Markkonstruktioner 117,9 0,2 4,7
Bergkonstruktioner 118,5 0,0 1,3
Beläggningar 117,7 -1,2 35,3
Kommunaltekniska system 121,3 0,3 8,6
Betongkonstruktioner 122,6 0,4 4,1
Tekniska och andra system 111,2 0,5 2,0
Krossarbeten 1) 118,5 0,2 6,1
Vägunderhåll 1) 118,1 0,1 3,4
Gatuunderhåll 1) 119,1 0,1 3,5
Banunderhåll 1) 116,9 0,1 2,6
Underhåll, totalt 1) 118,3 0,1 3,3
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Liina Arhosalo 029 551 3612, Joackim Raikamo 029 551 3761, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 23.6.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. maj 2021, Tabellbilaga 2. Jordbyggnadskostnadsindex 2010=100, maj 2021 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2021/05/maku_2021_05_2021-06-23_tau_002_sv.html