Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Betalningsbalans och utlandsställning 2021, maj

Tabellbilaga 4. Betalningsbalans, miljoner euro

  År 2018 12 mån. glidande summa 2019/01 2019/02
1. Bytesbalans -4 359 -3 682 501 -37
1.1. Varor 1 012 1 591 596 148
1.2. Tjänster -2 333 -2 474 -95 -191
1.3. Primära inkomster -680 -526 179 194
1.4. Sekundära inkomster -2 358 -2 273 -180 -187
2. Kapitalbalans 164 160 13 13
3. Finansiell balans -8 759 -13 250 106 -8 605
3.1. Direktinvesteringar 8 947 9 598 -191 -317
3.2. Portföljinvesteringar -21 669 -33 733 -1 275 -10 594
3.3. Övriga investeringar 4 087 9 647 1 719 1 371
3.4. Finansiella derivat -70 946 -62 522
3.5. Valutareserv -54 292 -86 414
4. Restpost -4 564 -9 728 -408 -8 582
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång
2) Värdena i tabellen visar nettoflöden under perioden
3) Finansiell balans = tillgångar - skulder

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hanna Björklund 029 551 3296, Risto Sippola 029 551 3383, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 15.4.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. februari 2019, Tabellbilaga 4. Betalningsbalans, miljoner euro . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 1.8.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2019/02/mata_2019_02_2019-04-15_tau_004_sv.html