Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Betalningsbalans och utlandsställning 2021, maj

Tabellbilaga 3. Utländska tillgångar och skulder efter investeringstyp, månadsvärden, miljoner euro

  2018/10 2018/11 2018/12 2019/01 2019/02 2019/03
Tillgångar Totalt -23 956 17 766 -36 780 22 694 -15 652 -15 235
1. Direktinvesteringar -469 -997 -1 261 -476 -485 -909
2. Portföljinvesteringar -2 106 9 500 -6 391 2 201 -1 435 -365
3. Övriga investeringar -13 630 16 498 -21 433 42 300 16 041 -6 119
4. Finansiella derivat -7 698 -7 131 -7 828 -21 195 -30 085 -7 789
5. Valutareserv -53 -104 133 -135 311 -52
Skulder Totalt -21 975 12 091 -30 304 18 850 -14 490 -19 921
1. Direktinvesteringar -587 -1 667 -2 207 -687 -553 -1 487
2. Portföljinvesteringar 2 973 3 671 7 260 3 971 8 684 4 075
3. Övriga investeringar -17 123 17 533 -28 146 37 292 8 578 -14 360
4. Finansiella derivat -7 238 -7 446 -7 211 -21 726 -31 199 -8 149
5. Valutareserv . . . . . .
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hanna Björklund 029 551 3296, Mira Malhotra 029 551 3262, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 15.5.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. mars 2019, Tabellbilaga 3. Utländska tillgångar och skulder efter investeringstyp, månadsvärden, miljoner euro . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 1.8.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2019/03/mata_2019_03_2019-05-15_tau_003_sv.html