Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Betalningsbalans och utlandsställning 2021, maj

Tabellbilaga 4. Betalningsbalans, miljoner euro

  År 2018 12 mån. glidande summa 2019/05 2019/06
1. Bytesbalans -3 722 -1 507 626 791
1.1. Varor 809 1 125 138 351
1.2. Tjänster -2 338 -2 269 -251 -232
1.3. Primära inkomster 173 1 389 846 783
1.4. Sekundära inkomster -2 365 -1 752 -107 -111
2. Kapitalbalans 183 183 15 16
3. Finansiell balans -10 141 18 502 10 423 8 259
3.1. Direktinvesteringar 8 311 -21 2 2
3.2. Portföljinvesteringar -21 494 -33 574 3 292 -2 057
3.3. Övriga investeringar 3 166 50 419 6 924 9 923
3.4. Finansiella derivat -70 1 228 131 361
3.5. Valutareserv -54 450 73 29
4. Restpost -6 603 19 826 9 782 7 452
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång
2) Värdena i tabellen visar nettoflöden under perioden
3) Finansiell balans = tillgångar - skulder

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hanna Björklund 029 551 3296, Mira Malhotra 029 551 3262, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 15.8.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. juni 2019, Tabellbilaga 4. Betalningsbalans, miljoner euro . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.7.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2019/06/mata_2019_06_2019-08-15_tau_004_sv.html