Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Betalningsbalans och utlandsställning 2021, maj

Tabellbilaga 4. Betalningsbalans, miljoner euro

  År 2018 12 mån. glidande summa 2019/08 2019/09
1. Bytesbalans -3 218 -1 095 246 541
1.1. Varor 823 1 064 -44 195
1.2. Tjänster -2 537 -2 419 -267 363
1.3. Primära inkomster 852 1 893 681 104
1.4. Sekundära inkomster -2 355 -1 633 -124 -122
2. Kapitalbalans 196 108 9 9
3. Finansiell balans -11 387 -12 113 -2 081 -354
3.1. Direktinvesteringar 11 120 1 885 1 213 255
3.2. Portföljinvesteringar -21 919 -33 774 -4 279 -1 449
3.3. Övriga investeringar 80 22 041 1 775 1 690
3.4. Finansiella derivat -595 -2 671 -831 -795
3.5. Valutareserv -73 407 40 -55
4. Restpost -8 365 -11 125 -2 336 -903
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång
2) Värdena i tabellen visar nettoflöden under perioden
3) Finansiell balans = tillgångar - skulder

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hanna Björklund 029 551 3296, Risto Sippola 029 551 3383, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 15.11.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. september 2019, Tabellbilaga 4. Betalningsbalans, miljoner euro . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 1.8.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2019/09/mata_2019_09_2019-11-15_tau_004_sv.html