Tabellbilaga 2. Utländska tillgångar och skulder efter sektor kvartalsvis 2019, miljoner euro

  År/kvartal
2018/Q4 2019/Q1 2019/Q2 2019/Q3 2019/Q4
Tillgånger S1 Hela ekonomin -41 285 30 485 -25 021 -17 828 -70 393
S11 Icke-finansiella företag -10 088 -5 061 -10 910 -7 425 -11 188
S121 Centralbanken -22 511 30 221 -2 128 925 -12 440
S122 Övriga monetära finansinstitut 8 126 15 778 325 -954 -32 582
S123 Penningmarknadsfonder 4 -2 173 . . .
S124 Kollektiva fondföretag, utom penningmarknadsfonder -1 342 265 -268 1 124 -287
S125+S126+S127 Övriga finansinstitut, financiella serviceföretag och koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag -4 377 1 089 495 -630 832
S128+S129 Försäkringsföretag och pensionsinstitut -59 450 -82 -31 -303
S1311 Staten -4 121 -3 916 -4 432 -1 878 -6 133
S1313 Lokalförvaltning -3 -2 27 4 71
S1314 Socialskyddsfonder -6 359 -6 380 -8 216 -9 072 -8 664
S14+S15 Hushåll och hushållens icke-vinstsyftande organisationer -555 214 169 107 301
Skulder S1 Hela ekonomin -34 272 35 566 -27 820 -17 152 -72 001
S11 Icke-finansiella företag -10 782 -4 281 -12 516 -7 339 -10 957
S121 Centralbanken 685 -906 120 -219 251
S122 Övriga monetära finansinstitut -10 510 50 006 -7 228 5 153 -44 903
S123 Penningmarknadsfonder 39 -8      
S124 Kollektiva fondföretag, utom penningmarknadsfonder 48 -1 442 -888 439 155
S125+S126+S127 Övriga finansinstitut, financiella serviceföretag och koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag -1 553 5 026 271 -179 652
S128+S129 Försäkringsföretag och pensionsinstitut -3 157 59 115 59
S1311 Staten -3 226 -5 073 979 -4 080 -7 338
S1313 Lokalförvaltning 23 42 57 28 283
S1314 Socialskyddsfonder -9 015 -8 018 -8 797 -11 157 -10 221
S14+S15 Hushåll och hushållens icke-vinstsyftande organisationer 20 63 123 88 20
Netto S1 Hela ekonomin -7 013 -5 081 2 799 -677 1 608
S11 Icke-finansiella företag 694 -779 1 606 -86 -231
S121 Centralbanken -23 197 31 127 -2 248 1 144 -12 690
S122 Övriga monetära finansinstitut 18 636 -34 228 7 553 -6 107 12 321
S123 Penningmarknadsfonder -35 -2 164      
S124 Kollektiva fondföretag, utom penningmarknadsfonder -1 390 1 707 620 686 -442
S125+S126+S127 Övriga finansinstitut, financiella serviceföretag och koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag -2 824 -3 937 223 -451 180
S128+S129 Försäkringsföretag och pensionsinstitut -57 293 -141 -146 -362
S1311 Staten -895 1 156 -5 412 2 203 1 205
S1313 Lokalförvaltning -26 -43 -30 -24 -211
S1314 Socialskyddsfonder 2 656 1 638 581 2 085 1 557
S14+S15 Hushåll och hushållens icke-vinstsyftande organisationer -575 151 46 20 281
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hanna Björklund 029 551 3296, Mira Malhotra 029 551 3262, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jan Nokkala


Uppdaterad 20.3.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. 4:e kvartalet 2019, Tabellbilaga 2. Utländska tillgångar och skulder efter sektor kvartalsvis 2019, miljoner euro . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 1.8.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2019/44/mata_2019_44_2020-03-20_tau_002_sv.html