Tabellbilaga 3. Utlandsställning efter sektor kvartalsvis 2019, miljoner euro

  År/kvartal
2018/Q4 2019/Q1 2019/Q2 2019/Q3 2019/Q4
Tillgånger S1 Hela ekonomin 745 923 818 094 824 445 854 930 804 513
S11 Icke-finansiella företag 141 555 143 955 142 192 145 474 144 498
S121 Centralbanken 66 305 97 084 95 217 96 781 84 047
S122 Övriga monetära finansinstitut 228 405 247 531 253 102 267 484 226 646
S123 Penningmarknadsfonder 2 129 . . . .
S124 Kollektiva fondföretag, utom penningmarknadsfonder 77 050 83 719 84 447 87 804 89 875
S125+S126+S127 Övriga finansinstitut, financiella serviceföretag och koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag 32 163 34 300 35 932 35 610 36 975
S128+S129 Försäkringsföretag och pensionsinstitut 29 860 31 290 31 536 31 833 31 622
S1311 Staten 12 080 13 924 13 659 14 306 13 959
S1313 Lokalförvaltning 688 711 732 760 849
S1314 Socialskyddsfonder 142 327 151 224 153 052 160 011 160 283
S14+S15 Hushåll och hushållens icke-vinstsyftande organisationer 13 361 14 356 14 577 14 866 15 759
Skulder S1 Hela ekonomin 761 436 836 118 831 708 858 764 800 368
S11 Icke-finansiella företag 221 754 234 249 228 843 236 008 235 209
S121 Centralbanken 13 570 12 690 12 791 12 607 12 849
S122 Övriga monetära finansinstitut 346 487 400 579 395 805 415 370 360 743
S123 Penningmarknadsfonder 68 1 1 1 1
S124 Kollektiva fondföretag, utom penningmarknadsfonder 25 955 26 210 25 724 26 571 27 857
S125+S126+S127 Övriga finansinstitut, financiella serviceföretag och koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag 49 151 55 432 56 799 55 629 57 614
S128+S129 Försäkringsföretag och pensionsinstitut 2 310 2 520 2 595 2 719 2 746
S1311 Staten 90 347 92 170 96 970 96 218 93 531
S1313 Lokalförvaltning 4 042 4 141 4 196 4 229 4 511
S1314 Socialskyddsfonder 5 492 5 802 5 527 6 852 2 749
S14+S15 Hushåll och hushållens icke-vinstsyftande organisationer 2 260 2 323 2 458 2 560 2 560
Netto S1 Hela ekonomin -15 513 -18 024 -7 263 -3 834 4 145
S11 Icke-finansiella företag -80 199 -90 294 -86 652 -90 534 -90 710
S121 Centralbanken 52 735 84 394 82 426 84 174 71 198
S122 Övriga monetära finansinstitut -118 082 -153 048 -142 703 -147 886 -134 096
S123 Penningmarknadsfonder 2 062 -1 -1 -1 -1
S124 Kollektiva fondföretag, utom penningmarknadsfonder 51 094 57 509 58 722 61 233 62 018
S125+S126+S127 Övriga finansinstitut, financiella serviceföretag och koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag -16 988 -21 133 -20 866 -20 019 -20 639
S128+S129 Försäkringsföretag och pensionsinstitut 27 550 28 770 28 941 29 114 28 876
S1311 Staten -78 267 -78 246 -83 311 -81 911 -79 571
S1313 Lokalförvaltning -3 354 -3 430 -3 463 -3 469 -3 662
S1314 Socialskyddsfonder 136 836 145 422 147 525 153 159 157 534
S14+S15 Hushåll och hushållens icke-vinstsyftande organisationer 11 101 12 033 12 119 12 306 13 198
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hanna Björklund 029 551 3296, Mira Malhotra 029 551 3262, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jan Nokkala


Uppdaterad 20.3.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. 4:e kvartalet 2019, Tabellbilaga 3. Utlandsställning efter sektor kvartalsvis 2019, miljoner euro . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 1.8.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2019/44/mata_2019_44_2020-03-20_tau_003_sv.html