Tabellbilaga 4. Betalningsbalans, miljoner euro

  År 2019 12 mån. glidande summa 2020/01
1. Bytesbalans -1 811 -2 706 -215
1.1. Varor 2 579 1 725 -39
1.2. Tjänster -1 421 -1 448 -379
1.3. Primära inkomster -522 -437 479
1.4. Sekundära inkomster -2 447 -2 546 -277
2. Kapitalbalans 176 177 16
3. Finansiell balans -1 350 -976 -781
3.1. Direktinvesteringar -3 217 -909 289
3.2. Portföljinvesteringar -24 572 -23 911 -863
3.3. Övriga investeringar 25 446 23 194 100
3.4. Finansiella derivat 466 176 -165
3.5. Valutareserv 527 474 -142
4. Restpost 284 1 553 -582
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång
2) Värdena i tabellen visar nettoflöden under perioden
3) Finansiell balans = tillgångar - skulder

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hanna Björklund 029 551 3296, Mira Malhotra 029 551 3262, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jan Nokkala


Uppdaterad 20.3.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. 4:e kvartalet 2019, Tabellbilaga 4. Betalningsbalans, miljoner euro . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 2.8.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2019/44/mata_2019_44_2020-03-20_tau_004_sv.html