Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Bytesbalans, månadsvärden, miljoner euro

  2019/08 2019/09 2019/10 2019/11 2019/12 2020/01
Inkomster 1. Bytesbalans 9 032 10 532 10 150 9 246 10 427 8 180
1.1 Varor 5 101 5 328 5 661 5 116 5 793 4 817
1.2 Tjänster 2 455 3 113 2 512 2 425 3 320 2 361
1.3 Primära inkomster 1 352 1 968 1 857 1 584 1 186 866
1.4 Sekundära inkomster 124 124 121 121 128 136
Utgifter 1. Bytesbalans 8 666 10 210 9 216 9 349 9 639 8 395
1.1 Varor 5 061 5 225 5 299 5 021 5 058 4 856
1.2 Tjänster 2 330 2 668 2 455 2 555 3 184 2 739
1.3 Primära inkomster 971 1 960 1 115 1 429 1 042 387
1.4 Sekundära inkomster 305 358 347 344 354 413
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hanna Björklund 029 551 3296, Mira Malhotra 029 551 3262, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jan Nokkala


Uppdaterad 13.3.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. januari 2020, Tabellbilaga 2. Bytesbalans, månadsvärden, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 6.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2020/01/mata_2020_01_2020-03-13_tau_002_sv.html