Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Betalningsbalans, månadsvärden, miljoner euro

  2019/10 2019/11 2019/12 2020/01 2020/02 2020/03
1. Bytesbalans 279 -47 1 119 493 -478 -1 178
1.1 Varor 381 276 888 129 -358 179
1.2 Tjänster -234 -211 31 -51 -398 -403
1.3 Primära inkomster 362 135 477 682 516 -694
1.4 Sekundära inkomster -230 -246 -277 -267 -239 -259
2. Kapitalbalans 15 14 15 16 15 16
3. Finansiell balans 2 672 -199 -865 -289 -2 748 -85
3.1 Direktinvesteringar -144 -161 -141 486 767 661
3.2 Portföljinvesteringar 1 120 -2 326 -1 868 -443 1 426 -374
3.3 Övriga investeringar 1 324 2 201 1 123 -24 -4 760 1 802
3.4 Finansiella derivat 518 120 -24 -165 -133 -1 940
3.5 Valutareserv -146 -34 44 -142 -48 -234
4. Restpost 2 378 -167 -1 999 -798 -2 285 1 077
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.
2) Värdena i tabellen visar nettoflöden under perioden.
3) Finansiell balans = tillgångar - skulder

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hanna Björklund 029 551 3296, Mira Malhotra 029 551 3262, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jan Nokkala


Uppdaterad 13.5.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. mars 2020, Tabellbilaga 1. Betalningsbalans, månadsvärden, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2020/03/mata_2020_03_2020-05-13_tau_001_sv.html