Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Betalningsbalans, miljoner euro

  År 2019 12 mån. glidande summa 2020/02 2020/03
1. Bytesbalans -1 811 -3 315 -478 -1 178
1.1. Varor 2 579 1 323 -358 179
1.2. Tjänster -1 421 -1 382 -398 -403
1.3. Primära inkomster -522 -560 516 -694
1.4. Sekundära inkomster -2 447 -2 696 -239 -259
2. Kapitalbalans 176 179 15 16
3. Finansiell balans -1 350 609 -2 748 -85
3.1. Direktinvesteringar -3 217 4 726 767 661
3.2. Portföljinvesteringar -24 572 -6 445 1 426 -374
3.3. Övriga investeringar 25 446 4 626 -4 760 1 802
3.4. Finansiella derivat 466 -2 207 -133 -1 940
3.5. Valutareserv 527 -91 -48 -234
4. Restpost 284 3 744 -2 285 1 077
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång
2) Värdena i tabellen visar nettoflöden under perioden
3) Finansiell balans = tillgångar - skulder

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hanna Björklund 029 551 3296, Mira Malhotra 029 551 3262, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jan Nokkala


Uppdaterad 13.5.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. mars 2020, Tabellbilaga 4. Betalningsbalans, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 6.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2020/03/mata_2020_03_2020-05-13_tau_004_sv.html