Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Betalningsbalans och utlandsställning 2022, januari

Tabellbilaga 4. Betalningsbalans, miljoner euro

  År 2019 12 mån. glidande summa 2020/02 2020/03
1. Bytesbalans -1 811 -3 315 -478 -1 178
1.1. Varor 2 579 1 323 -358 179
1.2. Tjänster -1 421 -1 382 -398 -403
1.3. Primära inkomster -522 -560 516 -694
1.4. Sekundära inkomster -2 447 -2 696 -239 -259
2. Kapitalbalans 176 179 15 16
3. Finansiell balans -1 350 609 -2 748 -85
3.1. Direktinvesteringar -3 217 4 726 767 661
3.2. Portföljinvesteringar -24 572 -6 445 1 426 -374
3.3. Övriga investeringar 25 446 4 626 -4 760 1 802
3.4. Finansiella derivat 466 -2 207 -133 -1 940
3.5. Valutareserv 527 -91 -48 -234
4. Restpost 284 3 744 -2 285 1 077
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång
2) Värdena i tabellen visar nettoflöden under perioden
3) Finansiell balans = tillgångar - skulder

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hanna Björklund 029 551 3296, Mira Malhotra 029 551 3262, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jan Nokkala


Uppdaterad 13.5.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. mars 2020, Tabellbilaga 4. Betalningsbalans, miljoner euro . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.6.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2020/03/mata_2020_03_2020-05-13_tau_004_sv.html