Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Bytesbalans, månadsvärden, miljoner euro

  2019/11 2019/12 2020/01 2020/02 2020/03 2020/04
Inkomster 1. Bytesbalans 9 515 10 665 9 055 8 324 8 494 8 444
1.1 Varor 5 323 6 024 4 884 4 435 5 032 4 526
1.2 Tjänster 2 654 2 961 2 485 2 280 2 141 2 104
1.3 Primära inkomster 1 424 1 565 1 545 1 473 1 189 1 691
1.4 Sekundära inkomster 113 115 141 136 132 122
Utgifter 1. Bytesbalans 9 562 9 546 8 562 8 802 9 671 8 739
1.1 Varor 5 048 5 136 4 755 4 793 4 852 4 185
1.2 Tjänster 2 865 2 930 2 536 2 678 2 544 2 089
1.3 Primära inkomster 1 289 1 088 863 957 1 883 2 066
1.4 Sekundära inkomster 360 392 408 374 392 398
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hanna Björklund 029 551 3296, Mira Malhotra 029 551 3262, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jan Nokkala


Uppdaterad 12.6.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. april 2020, Tabellbilaga 2. Bytesbalans, månadsvärden, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 6.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2020/04/mata_2020_04_2020-06-12_tau_002_sv.html