Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Bytesbalans, månadsvärden, miljoner euro

  2019/12 2020/01 2020/02 2020/03 2020/04 2020/05
Inkomster 1. Bytesbalans 10 701 8 964 8 246 8 905 8 476 8 075
1.1 Varor 6 041 4 875 4 409 5 020 4 513 4 157
1.2 Tjänster 3 007 2 414 2 226 2 121 2 102 2 065
1.3 Primära inkomster 1 537 1 515 1 446 1 566 1 748 1 743
1.4 Sekundära inkomster 117 160 166 197 113 111
Utgifter 1. Bytesbalans 9 412 8 674 8 988 10 078 8 659 8 642
1.1 Varor 5 113 4 756 4 782 4 865 4 187 4 220
1.2 Tjänster 2 975 2 560 2 669 2 579 2 097 1 998
1.3 Primära inkomster 1 081 1 007 1 164 2 150 2 059 2 132
1.4 Sekundära inkomster 243 351 372 484 315 292
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Reetta Karinluoma 029 551 3077, Johannes Nykänen 029 551 3641, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jan Nokkala


Uppdaterad 13.7.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. maj 2020, Tabellbilaga 2. Bytesbalans, månadsvärden, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 6.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2020/05/mata_2020_05_2020-07-13_tau_002_sv.html