Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Betalningsbalans och utlandsställning 2021, mars

Tabellbilaga 3. Utländska tillgångar och skulder efter investeringstyp, månadsvärden, miljoner euro

  2020/01 2020/02 2020/03 2020/04 2020/05 2020/06
Tillgångar Totalt 16 739 -1 167 -7 723 -6 110 -14 128 -22 803
1. Direktinvesteringar 1 739 1 657 -483 24 998 1 052
2. Portföljinvesteringar 1 751 3 131 -185 -123 80 -1 770
3. Övriga investeringar 22 527 3 921 5 891 5 804 -3 631 -10 615
4. Finansiella derivat -9 137 -9 828 -12 712 -11 881 -11 602 -11 535
5. Valutareserv -141 -47 -234 67 26 64
Skulder Totalt 15 287 -1 067 -3 492 -3 354 -14 181 -19 953
1. Direktinvesteringar 944 904 961 -1 174 -385 -684
2. Portföljinvesteringar 3 264 1 366 -2 235 7 191 5 424 359
3. Övriga investeringar 20 371 6 502 10 496 1 136 -8 002 -7 367
4. Finansiella derivat -9 293 -9 839 -12 713 -10 507 -11 218 -12 261
5. Valutareserv . . . . . .
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Reetta Karinluoma 029 551 3077, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jan Nokkala


Uppdaterad 13.8.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. juni 2020, Tabellbilaga 3. Utländska tillgångar och skulder efter investeringstyp, månadsvärden, miljoner euro . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2020/06/mata_2020_06_2020-08-13_tau_003_sv.html