Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Utländska tillgångar och skulder efter investeringstyp, månadsvärden, miljoner euro

  2020/01 2020/02 2020/03 2020/04 2020/05 2020/06 2020/07
Tillgångar Totalt 16 739 -1 167 -7 723 -6 110 -14 128 -22 803 -7 678
1. Direktinvesteringar 1 739 1 657 -483 24 998 1 052 1 013
2. Portföljinvesteringar 1 751 3 131 -185 -123 80 -1 770 720
3. Övriga investeringar 22 527 3 921 5 891 5 804 -3 631 -10 615 -3 713
4. Finansiella derivat -9 137 -9 828 -12 712 -11 881 -11 602 -11 535 -5 704
5. Valutareserv -141 -47 -234 67 26 64 7
Skulder Totalt 15 287 -1 067 -3 492 -3 354 -14 181 -19 953 -5 489
1. Direktinvesteringar 944 904 961 -1 174 -385 -684 954
2. Portföljinvesteringar 3 264 1 366 -2 235 7 191 5 424 359 2 761
3. Övriga investeringar 20 371 6 502 10 496 1 136 -8 002 -7 367 -2 537
4. Finansiella derivat -9 293 -9 839 -12 713 -10 507 -11 218 -12 261 -6 666
5. Valutareserv . . . . . . .
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hanna Björklund 029 551 3296, Risto Sippola 029 551 3383, maksutase@stat.fi

Avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 11.9.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. juli 2020, Tabellbilaga 3. Utländska tillgångar och skulder efter investeringstyp, månadsvärden, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2020/07/mata_2020_07_2020-09-11_tau_003_sv.html