Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Bytesbalans, månadsvärden, miljoner euro

  2020/01 2020/02 2020/03 2020/04 2020/05 2020/06 2020/07 2020/08
Inkomster 1. Bytesbalans 9 271 8 570 9 205 8 466 8 150 8 512 8 005 7 975
1.1 Varor 5 049 4 601 5 198 4 714 4 376 4 748 4 600 4 622
1.2 Tjänster 2 383 2 210 2 105 1 870 1 847 2 014 1 867 1 858
1.3 Primära inkomster 1 673 1 585 1 709 1 773 1 817 1 643 1 423 1 378
1.4 Sekundära inkomster 165 174 192 110 109 107 116 117
Utgifter 1. Bytesbalans 8 993 9 264 10 370 8 688 8 390 8 856 8 102 7 707
1.1 Varor 4 910 4 922 5 065 4 138 4 226 4 480 4 643 4 393
1.2 Tjänster 2 617 2 728 2 636 2 158 2 042 2 192 2 137 1 958
1.3 Primära inkomster 1 087 1 236 2 223 1 997 1 719 1 842 976 1 009
1.4 Sekundära inkomster 379 377 446 395 403 343 347 347
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hanna Björklund 029 551 3296, Risto Sippola 029 551 3383, maksutase@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 13.10.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. augusti 2020, Tabellbilaga 2. Bytesbalans, månadsvärden, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 31.5.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2020/08/mata_2020_08_2020-10-13_tau_002_sv.html