Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Betalningsbalans, miljoner euro

  År 2019 12 mån. glidande summa 2020/07 2020/08
1. Bytesbalans -497 415 -97 267
1.1. Varor 2 281 2 845 -42 228
1.2. Tjänster -1 528 -2 725 -270 -100
1.3. Primära inkomster 1 164 2 847 447 369
1.4. Sekundära inkomster -2 413 -2 552 -232 -230
2. Kapitalbalans 187 187 16 16
3. Finansiell balans -9 177 -12 456 -1 539 -278
3.1. Direktinvesteringar -7 813 -3 252 734 734
3.2. Portföljinvesteringar -25 668 -16 465 -1 788 -4 172
3.3. Övriga investeringar 23 315 6 670 -1 266 1 781
3.4. Finansiella derivat 463 845 773 1 374
3.5. Valutareserv 527 -255 7 5
4. Restpost -8 867 -13 059 -1 458 -561
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång
2) Värdena i tabellen visar nettoflöden under perioden
3) Finansiell balans = tillgångar - skulder

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hanna Björklund 029 551 3296, Risto Sippola 029 551 3383, maksutase@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 13.10.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. augusti 2020, Tabellbilaga 4. Betalningsbalans, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 6.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2020/08/mata_2020_08_2020-10-13_tau_004_sv.html