Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Betalningsbalans och utlandsställning 2022, januari

Tabellbilaga 4. Betalningsbalans, miljoner euro

  År 2019 12 mån. glidande summa 2020/07 2020/08
1. Bytesbalans -497 415 -97 267
1.1. Varor 2 281 2 845 -42 228
1.2. Tjänster -1 528 -2 725 -270 -100
1.3. Primära inkomster 1 164 2 847 447 369
1.4. Sekundära inkomster -2 413 -2 552 -232 -230
2. Kapitalbalans 187 187 16 16
3. Finansiell balans -9 177 -12 456 -1 539 -278
3.1. Direktinvesteringar -7 813 -3 252 734 734
3.2. Portföljinvesteringar -25 668 -16 465 -1 788 -4 172
3.3. Övriga investeringar 23 315 6 670 -1 266 1 781
3.4. Finansiella derivat 463 845 773 1 374
3.5. Valutareserv 527 -255 7 5
4. Restpost -8 867 -13 059 -1 458 -561
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång
2) Värdena i tabellen visar nettoflöden under perioden
3) Finansiell balans = tillgångar - skulder

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hanna Björklund 029 551 3296, Risto Sippola 029 551 3383, maksutase@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 13.10.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. augusti 2020, Tabellbilaga 4. Betalningsbalans, miljoner euro . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.6.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2020/08/mata_2020_08_2020-10-13_tau_004_sv.html