Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Betalningsbalans och utlandsställning 2022, januari

Tabellbilaga 3. Utländska tillgångar och skulder efter investeringstyp, månadsvärden, miljoner euro

  2020/01 2020/02 2020/03 2020/04 2020/05 2020/06 2020/07 2020/08 2020/09 2020/10
Tillgångar Totalt 17 590 -874 -6 178 -6 705 -11 716 -15 838 -8 150 7 665 -25 347 -14 032
1. Direktinvesteringar 647 614 660 421 433 424 552 197 -73 470
2. Portföljinvesteringar 3 585 3 327 -1 706 -131 80 -1 778 721 2 085 225 3 734
3. Övriga investeringar 24 018 6 119 8 979 5 314 -3 631 -11 254 -3 637 12 407 -17 859 -9 512
4. Finansiella derivat -10 518 -10 886 -13 877 -12 376 -8 623 -3 295 -5 793 -7 029 -7 647 -8 794
5. Valutareserv -142 -48 -234 67 26 64 7 5 8 70
Skulder Totalt 17 346 2 319 -3 019 -4 341 -12 544 -15 131 -5 573 9 904 -21 457 -8 565
1. Direktinvesteringar 1 014 964 1 021 -118 -117 -107 918 677 483 215
2. Portföljinvesteringar 3 247 1 346 -2 251 5 123 3 358 -1 707 2 527 6 239 -4 180 5 702
3. Övriga investeringar 23 919 10 998 10 433 1 782 -7 548 -8 973 -2 312 11 548 -9 212 -5 616
4. Finansiella derivat -10 834 -10 989 -12 221 -11 127 -8 237 -4 344 -6 706 -8 559 -8 548 -8 867
5. Valutareserv . . . . . . . . . .
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Reetta Karinluoma 029 551 3077, Risto Sippola 029 551 3383, maksutase@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 11.12.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. oktober 2020, Tabellbilaga 3. Utländska tillgångar och skulder efter investeringstyp, månadsvärden, miljoner euro . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2020/10/mata_2020_10_2020-12-11_tau_003_sv.html