Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Utländska tillgångar och skulder efter investeringstyp, månadsvärden, miljoner euro

  2020/01 2020/02 2020/03 2020/04 2020/05 2020/06 2020/07 2020/08 2020/09 2020/10
Tillgångar Totalt 17 590 -874 -6 178 -6 705 -11 716 -15 838 -8 150 7 665 -25 347 -14 032
1. Direktinvesteringar 647 614 660 421 433 424 552 197 -73 470
2. Portföljinvesteringar 3 585 3 327 -1 706 -131 80 -1 778 721 2 085 225 3 734
3. Övriga investeringar 24 018 6 119 8 979 5 314 -3 631 -11 254 -3 637 12 407 -17 859 -9 512
4. Finansiella derivat -10 518 -10 886 -13 877 -12 376 -8 623 -3 295 -5 793 -7 029 -7 647 -8 794
5. Valutareserv -142 -48 -234 67 26 64 7 5 8 70
Skulder Totalt 17 346 2 319 -3 019 -4 341 -12 544 -15 131 -5 573 9 904 -21 457 -8 565
1. Direktinvesteringar 1 014 964 1 021 -118 -117 -107 918 677 483 215
2. Portföljinvesteringar 3 247 1 346 -2 251 5 123 3 358 -1 707 2 527 6 239 -4 180 5 702
3. Övriga investeringar 23 919 10 998 10 433 1 782 -7 548 -8 973 -2 312 11 548 -9 212 -5 616
4. Finansiella derivat -10 834 -10 989 -12 221 -11 127 -8 237 -4 344 -6 706 -8 559 -8 548 -8 867
5. Valutareserv . . . . . . . . . .
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Reetta Karinluoma 029 551 3077, Risto Sippola 029 551 3383, maksutase@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 11.12.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. oktober 2020, Tabellbilaga 3. Utländska tillgångar och skulder efter investeringstyp, månadsvärden, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 6.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2020/10/mata_2020_10_2020-12-11_tau_003_sv.html