Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Betalningsbalans och utlandsställning 2022, januari

Tabellbilaga 4. Betalningsbalans, miljoner euro

  År 2019 12 mån. glidande summa 2020/09 2020/10
1. Bytesbalans -497 -362 105 535
1.1. Varor 2 281 2 807 78 418
1.2. Tjänster -1 528 -3 092 -267 -287
1.3. Primära inkomster 1 164 2 541 505 580
1.4. Sekundära inkomster -2 413 -2 617 -210 -176
2. Kapitalbalans 187 186 15 15
3. Finansiell balans -9 177 -25 639 -3 889 -5 467
3.1. Direktinvesteringar -7 813 -3 850 -556 255
3.2. Portföljinvesteringar -25 668 -13 747 4 405 -1 968
3.3. Övriga investeringar 23 315 -9 576 -8 647 -3 896
3.4. Finansiella derivat 463 1 699 901 73
3.5. Valutareserv 527 -166 8 70
4. Restpost -8 867 -25 463 -4 010 -6 016
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång
2) Värdena i tabellen visar nettoflöden under perioden
3) Finansiell balans = tillgångar - skulder

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Reetta Karinluoma 029 551 3077, Risto Sippola 029 551 3383, maksutase@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 11.12.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. oktober 2020, Tabellbilaga 4. Betalningsbalans, miljoner euro . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2020/10/mata_2020_10_2020-12-11_tau_004_sv.html