Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Betalningsbalans, miljoner euro

  År 2019 12 mån. glidande summa 2020/09 2020/10
1. Bytesbalans -497 -362 105 535
1.1. Varor 2 281 2 807 78 418
1.2. Tjänster -1 528 -3 092 -267 -287
1.3. Primära inkomster 1 164 2 541 505 580
1.4. Sekundära inkomster -2 413 -2 617 -210 -176
2. Kapitalbalans 187 186 15 15
3. Finansiell balans -9 177 -25 639 -3 889 -5 467
3.1. Direktinvesteringar -7 813 -3 850 -556 255
3.2. Portföljinvesteringar -25 668 -13 747 4 405 -1 968
3.3. Övriga investeringar 23 315 -9 576 -8 647 -3 896
3.4. Finansiella derivat 463 1 699 901 73
3.5. Valutareserv 527 -166 8 70
4. Restpost -8 867 -25 463 -4 010 -6 016
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång
2) Värdena i tabellen visar nettoflöden under perioden
3) Finansiell balans = tillgångar - skulder

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Reetta Karinluoma 029 551 3077, Risto Sippola 029 551 3383, maksutase@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 11.12.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. oktober 2020, Tabellbilaga 4. Betalningsbalans, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 6.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2020/10/mata_2020_10_2020-12-11_tau_004_sv.html