Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Bytesbalans, månadsvärden, miljoner euro

  2020/01 2020/02 2020/03 2020/04 2020/05 2020/06 2020/07 2020/08 2020/09 2020/10 2020/11
Inkomster 1. Bytesbalans 9 451 8 721 9 341 8 458 8 176 8 542 8 262 8 162 8 730 8 959 8 332
1.1 Varor 5 064 4 619 5 219 4 731 4 420 4 793 4 533 4 565 4 995 5 193 5 039
1.2 Tjänster 2 527 2 320 2 214 1 833 1 811 1 968 1 914 1 825 1 845 1 991 1 958
1.3 Primära inkomster 1 669 1 588 1 715 1 775 1 828 1 665 1 692 1 648 1 762 1 641 1 199
1.4 Sekundära inkomster 190 194 194 119 119 117 124 124 129 134 135
Utgifter 1. Bytesbalans 9 037 9 310 10 378 8 694 8 429 8 946 8 198 7 823 8 517 8 604 8 422
1.1 Varor 4 920 4 940 5 066 4 161 4 271 4 540 4 644 4 411 4 909 4 781 4 716
1.2 Tjänster 2 637 2 746 2 653 2 144 2 036 2 193 2 155 1 988 2 107 2 313 2 305
1.3 Primära inkomster 1 086 1 236 2 222 1 998 1 723 1 848 1 070 1 100 1 179 1 199 1 091
1.4 Sekundära inkomster 394 387 437 392 399 366 328 324 322 311 309
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hanna Björklund 029 551 3296, Risto Sippola 029 551 3383, maksutase@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 12.01.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. november 2020, Tabellbilaga 2. Bytesbalans, månadsvärden, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2020/11/mata_2020_11_2021-01-12_tau_002_sv.html