Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Utländska tillgångar och skulder efter investeringstyp, månadsvärden, miljoner euro

  2020/01 2020/02 2020/03 2020/04 2020/05 2020/06 2020/07 2020/08 2020/09 2020/10 2020/11
Tillgångar Totalt 17 471 -1 484 -4 994 -5 374 -10 979 -17 808 -7 350 8 721 -24 332 -14 166 3
1. Direktinvesteringar 652 631 659 419 444 439 475 485 487 -38 832
2. Portföljinvesteringar 3 870 2 854 -2 889 86 188 -1 978 1 167 1 761 490 4 015 3 303
3. Övriga investeringar 24 123 6 162 10 635 4 986 -3 849 -10 687 -3 631 12 498 -16 932 -8 723 6 050
4. Finansiella derivat -11 033 -11 083 -13 165 -10 930 -7 788 -5 572 -5 330 -5 995 -8 466 -9 491 -10 022
5. Valutareserv -142 -47 -233 66 26 -9 -31 -28 89 70 -160
Skulder Totalt 17 345 2 209 -4 974 -3 208 -12 558 -16 784 -7 487 8 934 -22 190 -8 360 447
1. Direktinvesteringar 1 026 968 1 029 -98 -81 -67 86 128 194 398 361
2. Portföljinvesteringar 3 236 1 335 -2 263 5 142 3 377 -1 767 217 3 929 -6 489 5 702 6 434
3. Övriga investeringar 24 400 11 067 7 826 1 581 -8 365 -8 565 -1 984 11 560 -8 003 -5 802 3 526
4. Finansiella derivat -11 317 -11 161 -11 566 -9 834 -7 490 -6 385 -5 806 -6 683 -7 890 -8 658 -9 874
5. Valutareserv . . . . . . . . . . .
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hanna Björklund 029 551 3296, Risto Sippola 029 551 3383, maksutase@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 12.01.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. november 2020, Tabellbilaga 3. Utländska tillgångar och skulder efter investeringstyp, månadsvärden, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2020/11/mata_2020_11_2021-01-12_tau_003_sv.html