Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Bytesbalans, kvartalvis 2020, miljoner euro

  År/kvartal
2019/Q2 2019/Q3 2019/Q4 2020/Q1 2020/Q2
Inkomster 1. Bytesbalans 29 703 29 238 31 326 27 046 25 128
1.1 Varor 15 810 15 513 17 236 14 849 13 838
1.2 Tjänster 7 922 8 178 8 561 6 698 5 730
1.3 Primära inkomster 5 637 5 194 5 174 4 968 5 233
1.4 Sekundära inkomster 335 352 355 531 326
Utgifter 1. Bytesbalans 33 404 28 312 29 133 28 627 25 935
1.1 Varor 16 044 15 753 15 579 14 898 12 844
1.2 Tjänster 8 175 8 046 9 039 7 982 6 392
1.3 Primära inkomster 8 324 3 602 3 731 4 545 5 558
1.4 Sekundära inkomster 861 911 785 1 202 1 141
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hanna Björklund 029 551 3296, Johannes Nykänen 029 551 3641, maksutase@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 18.9.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. 2:a kvartalet 2020, Tabellbilaga 1. Bytesbalans, kvartalvis 2020, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2020/42/mata_2020_42_2020-09-18_tau_001_sv.html