Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Bytesbalans, kvartalvis 2020, miljoner euro

  År/kvartal
2019/Q3 2019/Q4 2020/Q1 2020/Q2 2020/Q3
Inkomster 1. Bytesbalans 29 263 31 405 27 499 25 162 25 139
1.1 Varor 15 514 17 236 14 902 13 943 14 092
1.2 Tjänster 8 174 8 557 7 047 5 597 5 569
1.3 Primära inkomster 5 194 5 226 4 972 5 268 5 101
1.4 Sekundära inkomster 381 385 579 354 376
Utgifter 1. Bytesbalans 28 320 29 137 28 704 26 049 24 517
1.1 Varor 15 757 15 587 14 927 12 972 13 965
1.2 Tjänster 8 033 9 027 8 015 6 352 6 229
1.3 Primära inkomster 3 602 3 731 4 545 5 569 3 349
1.4 Sekundära inkomster 927 791 1 218 1 157 974
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Reetta Karinluoma 029 551 3077, Timo Ristimäki 029 551 2324, maksutase@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 18.12.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. 3:e kvartalet 2020, Tabellbilaga 1. Bytesbalans, kvartalvis 2020, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2020/43/mata_2020_43_2020-12-18_tau_001_sv.html