Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Bytesbalans, kvartalvis 2020, miljoner euro

  År/kvartal
2019/Q4 2020/Q1 2020/Q2 2020/Q3 2020/Q4
Inkomster 1. Bytesbalans 30 852 27 458 24 870 24 868 29 117
1.1 Varor 17 107 15 004 13 995 14 152 16 660
1.2 Tjänster 8 153 7 040 5 517 5 491 7 304
1.3 Primära inkomster 5 206 4 823 4 993 4 838 4 768
1.4 Sekundära inkomster 386 591 366 387 386
Utgifter 1. Bytesbalans 28 905 28 872 26 328 24 625 25 773
1.1 Varor 15 591 14 938 13 009 14 093 14 387
1.2 Tjänster 8 791 8 085 6 432 6 302 6 994
1.3 Primära inkomster 3 731 4 497 5 517 3 295 3 483
1.4 Sekundära inkomster 791 1 352 1 370 934 910
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hanna Björklund 029 551 3296, Johannes Nykänen 029 551 3641, maksutase@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 15.3.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. 4:e kvartalet 2020, Tabellbilaga 1. Bytesbalans, kvartalvis 2020, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 30.5.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2020/44/mata_2020_44_2021-03-15_tau_001_sv.html