Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Ändringar i datainnehållet i statistiken över betalningsbalansen

En separat årspublikation över betalningsbalansen publiceras inte längre i början av år 2017. Årsuppgifterna publiceras i fortsättningen i samband med kvartalspublikationerna. Specifikationerna av tjänsterna i bytesbalansen och de regionala uppgifterna fås nu på ett täckande sätt kvartalsvis i publikationen över varor och tjänster fr.o.m. statistikåret 2013. Statistiken över utrikeshandel med varor och tjänster är en utvidgning av betalningsbalansen som alltid publiceras samma dag som kvartalspublikationen över betalningsbalansen.

Datainnehållet i månadspublikationen över betalningsbalansen minskar fr.o.m. början av år 2017. Datainnehållet som gäller utlandsställningen (stockuppgift) utgår ur månadspublikationen.


Senast uppdaterad 30.9.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/mata_2016-09-30_uut_001_sv.html