Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Kvartalsenkäten om finansiella fordringar och skulder ersätter månadsenkäten

Kvartalsenkäten om finansiella fordringar och skulder ersätter månadsenkäten fr.o.m. år 2017. Månadsuppgifterna estimeras med hjälp av indikatorer och tidigare kvartalsuppgifter. Uppgifterna avstäms när uppgifterna om det nya kvartalet blir färdiga eller när tidigare kvartal revideras.

 


Senast uppdaterad 15.3.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/mata_2017-03-15_uut_002_sv.html