Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Beskrivning

Statistiken ger en översiktsbild av gårds-, ägar- och produktionsstrukturen i det finländska jordbruket samt av jordbrukarnas antal och åldersstruktur. Statistiken innehåller uppgifter om gårdarnas antal, jorddisponering, medelåkerareal, produktionsinriktning samt om jordbrukarnas antal och åldersstruktur. Som uppgiftskälla för statistiken används lantbruksregistret, där man årligen samlar information om alla gårdar i Finland som bedriver jordbruksproduktion.

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Struktur i jordbruks- och trädsgårdsföretagen [e-publikation].
Helsingfors: Naturresursinstitutet [hänvisat: 16.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matira/meta_sv.html