Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Finlands officiella statistik

Struktur i jordbruks- och trädsgårdsföretagen

Producent:
Naturresursinstitutet
Uppgifter: Struktur i jordbruks- och trädsgårdsföretagen
stat.luke.fi
Statistikkalendarier
stat.luke.fi
Beskrivning: Statistiken ger en översiktsbild av gårds-, ägar- och produktionsstrukturen i det finländska jordbruket samt av jordbrukarnas antal och åldersstruktur. Statistiken innehåller uppgifter om gårdarnas antal, jorddisponering, medelåkerareal, produktionsinriktning samt om jordbrukarnas antal och åldersstruktur. Som uppgiftskälla för statistiken används lantbruksregistret, där man årligen samlar information om alla gårdar i Finland som bedriver jordbruksproduktion.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: lantbruk, gårdar, markanvändning, åkerareal, produktionsinriktning, jordbrukare.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Struktur i jordbruks- och trädsgårdsföretagen [e-publikation].
Helsingfors: Naturresursinstitutet [hänvisat: 18.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matira/index_sv.html