Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Första registreringar av motorfordon 2021, april

Publicerad: 6.3.2007

Första registreringar av personbilar minskade med 9,0 procent i februari 2007

I februari 2007 registrerades 17 186 nya fordon, av vilka 12 230 var bilar. Första registreringarna minskade med 7,4 procent från motsvarande månad året innan. I februari registrerades 10 574 nya personbilar, vilket är 9,0 procent mindre än i fjol. Uppgifterna grundar sig på Fordonsförvaltningscentralens fordonstrafikregister och de har producerats av Statistikcentralen. Uppgifterna omfattar inte fordonen på Åland.

Under januari-februari 2007 registrerades 41 960 nya fordon. Jämfört med året innan var minskningen 7,8 procent. Under början av året var antalet första registreringar av personbilar 27 467, vilket är 8,6 procent mindre än i fjol. De mest allmänna personbilsmärkena i första registreringarna under början av året var Toyota, Volkswagen och Volvo.

Första registreringar av personbilar

Källa: Statistik över första registreringar 2007. Statistikcentralen, AKE

Förfrågningar: Laura Aitolehti (09) 1734 2984, Kari Keränen (09) 1734 3208,
Irmeli Segerholm (09) 1734 3219, liikenne.matkailu@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 6.3.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Första registreringar av motorfordon [e-publikation].
ISSN=2342-3641. februari 2007. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 8.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/merek/2007/02/merek_2007_02_2007-03-06_tie_001_sv.html