Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Första registreringar av motorfordon 2021, april

Publicerad: 4.10.2007

Första registreringar av personbilar minskade med 16,3 procent i september 2007

I september 2007 registrerades 17 731 nya fordon, av vilka 11 724 var bilar. Första registreringarna minskade med 11,9 procent från motsvarande månad året innan. I september registrerades 9 820 nya personbilar, vilket är 16,3 procent mindre än i fjol. Uppgifterna grundar sig på Fordonsförvaltningscentralens fordonstrafikregister och de har producerats av Statistikcentralen. Uppgifterna omfattar inte fordonen på Åland.

Under januari-september 2007 registrerades 207 055 nya fordon. Jämfört med året innan var minskningen 3,9 procent. Under januari-september var antalet första registreringar av personbilar 108 687, vilket är 9,2 procent mindre än i fjol. De mest allmänna personbilsmärkena i första registreringarna under början av året var Toyota, Volkswagen och Volvo.

Första registreringar av personbilar

Källa: Statistik över första registreringar 2007. Statistikcentralen, AKE

Förfrågningar: Laura Aitolehti (09) 1734 2984, Kari Keränen (09) 1734 3208, Irmeli Segerholm (09) 1734 3219
liikenne.matkailu@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 4.10.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Första registreringar av motorfordon [e-publikation].
ISSN=2342-3641. september 2007. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/merek/2007/09/merek_2007_09_2007-10-04_tie_001_sv.html