Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Första registreringar av motorfordon 2021, april

Publicerad: 6.11.2007

Första registreringar av personbilar minskade med 0,5 procent i oktober 2007

I oktober 2007 registrerades 21 420 nya fordon, av vilka 13 120 var bilar. Första registreringarna ökade med 17,5 procent från motsvarande månad året innan. I oktober registrerades 11 070 nya personbilar, vilket är 0,5 procent mindre än i fjol. Uppgifterna grundar sig på Fordonsförvaltningscentralens fordonstrafikregister och de har producerats av Statistikcentralen. Uppgifterna omfattar inte fordonen på Åland.

Under januari-oktober 2007 registrerades 228 475 nya fordon. Jämfört med året innan var minskningen 2,2 procent. Under januari-oktober var antalet första registreringar av personbilar 119 757, vilket är 8,5 procent mindre än i fjol. De mest allmänna personbilsmärkena i första registreringarna under början av året var Toyota, Volkswagen och Volvo.

Första registreringar av personbilar

Källa: Statistik över första registreringar 2007. Statistikcentralen, AKE

Förfrågningar: Laura Aitolehti (09) 1734 2984, Kari Keränen (09) 1734 3208, Irmeli Segerholm (09) 1734 3219
liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 6.11.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Första registreringar av motorfordon [e-publikation].
ISSN=2342-3641. oktober 2007. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 14.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/merek/2007/10/merek_2007_10_2007-11-06_tie_001_sv.html