Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Första registreringar av motorfordon 2021, april

Publicerad: 4.4.2008

Första registreringar av personbilar minskade med 1,4 procent i mars 2008

I mars 2008 registrerades 20 749 nya fordon, av vilka 14 382 var bilar. Första registreringarna minskade med 14,7 procent från motsvarande månad året innan. I mars registrerades 12 558 nya personbilar, vilket är 1,4 procent mindre än i fjol. Uppgifterna grundar sig på Fordonsförvaltningscentralens fordonstrafikregister och de har producerats av Statistikcentralen. Uppgifterna omfattar inte fordonen på Åland.

Under januari-mars 2008 registrerades 68 209 nya fordon. Jämfört med året innan var ökningen 2,9 procent. Under början av året var antalet första registreringar av personbilar 46 112, vilket är 14,7 procent mera än i fjol. De mest allmänna personbilsmärkena i första registreringarna under januari-mars var Toyota, Volkswagen, Volvo.

Första registreringar av personbilar

Källa: Statistik över första registreringar 2008. Statistikcentralen, AKE

Förfrågningar: Sami Lahtinen (09) 1734 3207, Kari Keränen (09) 1734 3208,
Irmeli Segerholm (09) 1734 3219 liikenne.matkailu@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 4.4.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Första registreringar av motorfordon [e-publikation].
ISSN=2342-3641. mars 2008. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 8.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/merek/2008/03/merek_2008_03_2008-04-04_tie_001_sv.html