Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Första registreringar av motorfordon 2021, april

Publicerad: 6.10.2008

Första registreringar av personbilar ökade med 0,4 procent i september 2008

I september 2008 registrerades 17 391 nya fordon, av vilka 11 521 var bilar. Första registreringarna minskade med 1,9 procent från motsvarande månad året innan. I september registrerades 9 861 nya personbilar, vilket är 0,4 procent mer än i fjol. Dieselandelen av personbilar var 47,4 procent. Uppgifterna grundar sig på Fordonsförvaltningscentralens fordonstrafikregister och de har producerats av Statistikcentralen. Uppgifterna omfattar inte fordonen på Åland.

Under januari-september 2008 registrerades 210 678 nya fordon. Jämfört med året innan var ökningen 1,7 procent. Under början av året var antalet första registreringar av personbilar 118 542, vilket är 9,1 procent mera än i fjol. De mest allmänna personbilsmärkena i första registreringarna under början av året var Toyota, Volkswagen och Ford.

Första registreringar av personbilar

Källa: Statistik över första registreringar 2008. Statistikcentralen, AKE

Förfrågningar: Sami Lahtinen (09) 1734 3207, Kari Keränen (09) 1734 3208,
Irmeli Segerholm (09) 1734 3219
liikenne.matkailu@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 6.10.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Första registreringar av motorfordon [e-publikation].
ISSN=2342-3641. september 2008. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 7.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/merek/2008/09/merek_2008_09_2008-10-06_tie_001_sv.html