Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 5.2.2009

I januari 2009 registrerades 11 540 nya personbilar

I januari 2009 registrerades 17 372 nya fordon, av vilka 13 386 var bilar. Första registreringarna minskade med 40,5 procent från motsvarande månad året innan. I januari registrerades 11 540 nya personbilar, vilket är 46,4 procent mindre än i fjol. Dieselandelen av personbilar var 50,4 procent. Vid jämförelse av första registreringar i januari 2008 och 2009 bör man notera bilskattereformen som trädde i kraft i början av år 2008. På grund av reformen skedde tusentals av de första registreringar som planerats ske i slutet av år 2007 i stället år 2008.Uppgifterna grundar sig på Fordonsförvaltningscentralens fordonstrafikregister och de har producerats av Statistikcentralen. Uppgifterna omfattar inte fordonen på Åland.

De mest allmänna personbilsmärkena i första registreringarna under januari var Volkswagen, Toyota och Ford. Volkswagen Golf, Toyota Avensis, Skoda Octavia och Ford Focus var de populäraste modellerna av personbilarna.

Första registreringar av personbilar

Källa: Statistik över första registreringar 2009. Statistikcentralen, AKE

Förfrågningar: Sami Lahtinen (09) 1734 3207, Kari Keränen (09) 1734 3208,
Irmeli Segerholm (09) 1734 3219
liikenne.matkailu@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 5.2.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Första registreringar av motorfordon [e-publikation].
ISSN=2342-3641. januari 2009. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/merek/2009/01/merek_2009_01_2009-02-05_tie_001_sv.html