Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 6.4.2009

I mars 2009 registrerades 10 724 nya personbilar

I mars 2009 registrerades 18 709 nya fordon, av vilka 12 655 var bilar. Första registreringarna minskade med 10,0 procent från motsvarande månad året innan. I mars registrerades 10 724 nya personbilar, vilket är 14,7 procent mindre än i fjol. Dieselandelen av personbilar var 45,2 procent. Uppgifterna grundar sig på Fordonsförvaltningscentralens fordonstrafikregister och de har producerats av Statistikcentralen. Uppgifterna omfattar inte fordonen på Åland.

Under januari-mars 2009 registrerades 47 837 nya fordon. Jämfört med året innan var minskningen 29,9 procent. Under början av året var antalet första registreringar av personbilar 29 462, vilket är 36,1 procent mindre än i fjol. De mest allmänna personbilsmärkena i första registreringarna under januari-mars var Toyota, Volkswagen, Ford.

Första registreringar av personbilar

 

Källa: Statistik över första registreringar 2009. Statistikcentralen, AKE

Förfrågningar: Sami Lahtinen (09) 1734 3207, Kari Keränen (09) 1734 3208,
Irmeli Segerholm (09) 1734 3219
liikenne.matkailu@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 6.4.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Första registreringar av motorfordon [e-publikation].
ISSN=2342-3641. mars 2009. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/merek/2009/03/merek_2009_03_2009-04-06_tie_001_sv.html