Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 4.6.2009

I maj 2009 registrerades 7 227 nya personbilar

I maj 2009 registrerades 17 480 nya fordon, av vilka 8 078 var bilar. Första registreringarna minskade med 40,9 procent från motsvarande månad året innan. I maj registrerades 7 227 nya personbilar, vilket är 49,2 procent mindre än i fjol. Dieselandelen av personbilar var 44,1 procent. Uppgifterna grundar sig på Fordonsförvaltningscentralens fordonstrafikregister och de har producerats av Statistikcentralen. Uppgifterna omfattar inte fordonen på Åland.

Under januari-maj 2009 registrerades 83 507 nya fordon. Jämfört med året innan var minskningen 35,7 procent. Under början av året var antalet första registreringar av personbilar 44 151, vilket är 41,8 procent mindre än i fjol. De mest allmänna personbilsmärkena i första registreringarna under januari-maj var Toyota, Volkswagen, Ford.

Första registreringar av personbilar

Källa: Statistik över första registreringar 2009. Statistikcentralen, AKE

Förfrågningar: Sami Lahtinen (09) 1734 3207, Kari Keränen (09) 1734 3208,
Irmeli Segerholm (09) 1734 3219
liikenne.matkailu@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 4.6.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Första registreringar av motorfordon [e-publikation].
ISSN=2342-3641. maj 2009. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/merek/2009/05/merek_2009_05_2009-06-04_tie_001_sv.html