Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Första registreringar av motorfordon 2021, april

Publicerad: 6.7.2009

I juni 2009 registrerades 7 905 nya personbilar

I juni 2009 registrerades 17 297 nya fordon, av vilka 8 760 var bilar. Första registreringarna minskade med 28,5 procent från motsvarande månad året innan. I juni registrerades 7 905 nya personbilar, vilket är 35,0 procent mindre än i fjol. Dieselandelen av personbilar var 45,3 procent. Uppgifterna grundar sig på Fordonsförvaltningscentralens fordonstrafikregister och de har producerats av Statistikcentralen. Uppgifterna omfattar inte fordonen på Åland.

Under januari-juni 2009 registrerades 100 816 nya fordon. Jämfört med året innan var minskningen 34,6 procent. Under början av året var antalet första registreringar av personbilar 52 067, vilket är 40,9 procent mindre än i fjol. De mest allmänna personbilsmärkena i första registreringarna under januari-juni var Toyota, Volkswagen, Ford.

Första registreringar av personbilar

Källa: Statistik över första registreringar 2009. Statistikcentralen, AKE

Förfrågningar: Sami Lahtinen (09) 1734 3207, Kari Keränen (09) 1734 3208,
Irmeli Segerholm (09) 1734 3219
liikenne.matkailu@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 6.7.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Första registreringar av motorfordon [e-publikation].
ISSN=2342-3641. juni 2009. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 7.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/merek/2009/06/merek_2009_06_2009-07-06_tie_001_sv.html