Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 6.10.2009

I september 2009 registrerades 7 525 nya personbilar

I september 2009 registrerades 13 717 nya fordon, av vilka 8 563 var bilar. Första registreringarna minskade med 21,2 procent från motsvarande månad året innan. I september registrerades 7 525 nya personbilar, vilket är 23,8 procent mindre än i fjol. Dieselandelen av personbilar var 46,4 procent. Uppgifterna grundar sig på Fordonsförvaltningscentralens fordonstrafikregister och de har producerats av Statistikcentralen. Uppgifterna omfattar inte fordonen på Åland.

Under januari-september 2009 registrerades 141 778 nya fordon. Jämfört med året innan var minskningen 32,7 procent. Under början av året var antalet första registreringar av personbilar 72 593, vilket är 38,8 procent mindre än i fjol. De mest allmänna personbilsmärkena i första registreringarna under januari-september var Toyota, Volkswagen, Ford.

Första registreringar av personbilar

Källa: Statistik över första registreringar 2009. Statistikcentralen, AKE

Förfrågningar: Sami Lahtinen (09) 1734 3207, Kari Keränen (09) 1734 3208,
Irmeli Segerholm (09) 1734 3219
liikenne.matkailu@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 5.10.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Första registreringar av motorfordon [e-publikation].
ISSN=2342-3641. september 2009. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/merek/2009/09/merek_2009_09_2009-10-06_tie_001_sv.html