Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 5.11.2009

I oktober 2009 registrerades 7 610 nya personbilar

I oktober 2009 registrerades 12 656 nya fordon, av vilka 8 528 var bilar. Första registreringarna minskade med 24,2 procent från motsvarande månad året innan. I oktober registrerades 7 610 nya personbilar, vilket är 25,1 procent mindre än i fjol. Dieselandelen av personbilar var 44,7 procent. Uppgifterna grundar sig på Fordonsförvaltningscentralens fordonstrafikregister och de har producerats av Statistikcentralen. Uppgifterna omfattar inte fordonen på Åland.

Under januari-oktober 2009 registrerades 154 455 nya fordon. Jämfört med året innan var minskningen 32,1 procent. Under början av året var antalet första registreringar av personbilar 80 219, vilket är 37,7 procent mindre än i fjol. De mest allmänna personbilsmärkena i första registreringarna under januari-oktober var Toyota, Volkswagen, Ford.

Första registreringar av personbilar

Källa: Statistik över första registreringar 2009. Statistikcentralen, AKE

Förfrågningar: Sami Lahtinen (09) 1734 3207, Kari Keränen (09) 1734 3208,
Irmeli Segerholm (09) 1734 3219
liikenne.matkailu@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 5.11.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Första registreringar av motorfordon [e-publikation].
ISSN=2342-3641. oktober 2009. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/merek/2009/10/merek_2009_10_2009-11-05_tie_001_sv.html