Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 6.4.2011

I mars 2011 registrerades 12 575 nya personbilar

I mars 2011 registrerades 19 895 nya fordon, av vilka 14 242 var bilar. Första registreringarna ökade med 32,5 procent från motsvarande månad året innan. I mars registrerades 12 575 nya personbilar, vilket är 38,0 procent mer än i fjol. Dieselandelen av personbilar var 38,9 procent. Uppgifterna grundar sig på Trafiksäkerhetsverkets fordonstrafikregister och de har producerats av Statistikcentralen. Uppgifterna omfattar inte fordonen på Åland.

Första registreringar av personbilar

Första registreringar av personbilar

Under januari-mars 2011 registrerades 54 375 nya fordon. Jämfört med året innan var ökningen 22,9 procent. Under början av året var antalet första registreringar av personbilar 35 666, vilket var 22,6 procent mer än i fjol. De mest allmänna personbilsmärkena i första registreringarna under januari-mars var Toyota, Volkswagen och Skoda.


Källa: Statistik över första registreringar 2011, Statistikcentralen, Trafi

Förfrågningar: Sami Lahtinen (09) 1734 3207, Kari Keränen (09) 1734 3208, Irmeli Segerholm (09) 1734 3219, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 6.4.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Första registreringar av motorfordon [e-publikation].
ISSN=2342-3641. mars 2011. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 6.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/merek/2011/03/merek_2011_03_2011-04-06_tie_001_sv.html