Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 5.5.2011

I april 2011 registrerades 11 389 nya personbilar

I april 2011 registrerades 22 567 nya fordon, av vilka 12 766 var bilar. Första registreringarna ökade med 2,6 procent från motsvarande månad året innan. I april registrerades 11 389 nya personbilar, vilket är 9,4 procent mer än i fjol. Dieselandelen av personbilar var 40,7 procent. Uppgifterna grundar sig på Trafiksäkerhetsverkets fordonstrafikregister och de har producerats av Statistikcentralen. Uppgifterna omfattar inte fordonen på Åland.

Första registreringar av personbilar

Första registreringar av personbilar

Under januari-april 2011 registrerades 76 946 nya fordon. Jämfört med året innan var ökningen 16,2 procent. Under början av året var antalet första registreringar av personbilar 47 058, vilket var 19,1 procent mer än i fjol. De mest allmänna personbilsmärkena i första registreringarna under januari-april var Volkswagen, Toyota och Skoda.


Källa: Statistik över första registreringar 2011, Statistikcentralen, Trafi

Förfrågningar: Sami Lahtinen (09) 1734 3207, Kari Keränen (09) 1734 3208, Irmeli Segerholm (09) 1734 3219, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 5.5.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Första registreringar av motorfordon [e-publikation].
ISSN=2342-3641. april 2011. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 6.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/merek/2011/04/merek_2011_04_2011-05-05_tie_001_sv.html