Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 6.10.2011

I september 2011 registrerades 10 101 nya personbilar

I september 2011 registrerades 16 518 nya fordon, av vilka 11 639 var bilar. Första registreringarna ökade med 2,1 procent från motsvarande månad året innan. I september registrerades 10 101 nya personbilar, vilket är 4,2 procent mer än i fjol. Dieselandelen av personbilar var 42,0 procent. Uppgifterna grundar sig på Trafiksäkerhetsverkets fordonstrafikregister och de har producerats av Statistikcentralen. Uppgifterna omfattar inte fordonen på Åland.

Första registreringar av personbilar

Första registreringar av personbilar

Under januari-september 2011 registrerades 173 951 nya fordon. Jämfört med året innan var ökningen 10,5 procent. Under början av året var antalet första registreringar av personbilar 100 093, vilket var 13,7 procent mer än i fjol. De mest allmänna personbilsmärkena i första registreringarna under januari-september var Volkswagen, Toyota och Ford.


Källa: Statistik över första registreringar 2011, Statistikcentralen, Trafi

Förfrågningar: Sami Lahtinen (09) 1734 3207, Kari Keränen (09) 1734 3208, Irmeli Segerholm (09) 1734 3219, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 6.10.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Första registreringar av motorfordon [e-publikation].
ISSN=2342-3641. september 2011. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 9.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/merek/2011/09/merek_2011_09_2011-10-06_tie_001_sv.html